بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایش فیلم، سخنرانی و معرفی کتاب

نمایش فیلم، سخنرانی و معرفی کتاب


نمایش فیلم، سخنرانی و معرفی کتاب

رونمایی از کتاب، ساختمان مشروطه، روایت های مرمت و بازسازی مجلس شورای ملی سابق و فیلم "شکوه ایمان"  زمان برگزاری: شنبه 12 آبان ماه 1397، ساعت 16:30 مکان برگزاری: پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان با حضور: مهندس روبرت واهانیان، دکتر ناصر عظیمی                                                                       و نویسندگان کتاب: مهرداد بهمنی، سارا کریمی