بستن
FA EN AR RU FR CHI

همایش شعرخوانی پیشواز از بهار- 23اسفند، ساعت 5عصر

همایش شعرخوانی پیشواز از بهار- 23اسفند، ساعت 5عصر


همایش شعرخوانی پیشواز از بهار- 23اسفند، ساعت 5عصر

همایش شعرخوانی پیشواز از بهار زمان: 23 اسفند ساعت: 17:00 مکان: پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان