بستن
FA EN AR RU FR CHI

همایش ملی گیلان در گستره عصر قاجار - 17 مهر 1398 ساعت 9 الی 17

همایش ملی گیلان در گستره عصر قاجار - 17 مهر 1398 ساعت 9 الی 17


همایش ملی گیلان در گستره عصر قاجار - 17 مهر 1398 ساعت 9 الی 17

همایش ملی گیلان در گستره عصر قاجار راس ساعت 9 صبح چهارشنبه مورخ 17 مهر 1398  در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار خواهد شد و تا ساعت 17 عصر ادامه خواهد داشت.