بستن
FA EN AR RU FR CHI

گزارش برگزاری نشست تخصصی با عنوان "هم اندیشی گردهمایی بزرگ اشکور شناسی در زیاز"

گزارش برگزاری نشست تخصصی با عنوان "هم اندیشی گردهمایی بزرگ اشکور شناسی در زیاز"


گزارش برگزاری نشست تخصصی با عنوان "هم اندیشی گردهمایی بزرگ اشکور شناسی در زیاز"

نشست تخصصی با عنوان هم اندیشی گردهمایی بزرگ اشکورشناسی در زیاز یه منظور تبادل نظر و بررسی هرچه بهتر و باشکوه تر گردهمایی بزرگ اشکورشناسی در زیاز با حضور جمعی از اساتید و کارشناسان عصر روز شنبه مورخ 96/04/10 در اتاق شورای پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان برگزار شد. دراین نشست حاضرین در زمینه های عملی و اجرایی، نحوه برگزاری همایش، تشکیل کمیته ها، دبیرخانه همایش و مباحث مختلف ابعاد توسعه ای منطقه اشکورات دیدگاه ها و پیشنهادات تخصصی و کارشناسی خود را بیان کردند ودر پایان مقرر شد این گردهمایی در تاریخ 96/04/30 در مدرسه همت زیاز برگزار شود.