بستن
FA EN AR RU FR CHI

گزارش خبری نشست علمی " رشت، گذشته، حال، آینده"

گزارش خبری نشست علمی " رشت، گذشته، حال، آینده"


گزارش خبری نشست علمی " رشت، گذشته، حال، آینده"

نشست علمی " رشت، گذشته، حال، آینده" صبح روز سه شنبه 20 آذر، در دومین روز از هفته پژوهش، در پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان برگزار گردید. در ابتدا،مهندس روبرت واهانیان، معمار و گیلان شناس، چالش های مدیریت شهر رشت را مورد بررسی قرار داد و خواستار پر رنگ شدت نقش بانوان در مسائل مربوط به شهرداری و عقد قرداد شهرداری با دانشگاه ها شد. مهندس رضا رسولی، عضو شورای شهر رشت، ضمن بررسی مسائل آسیب زا در رشت، به باز آفرینی عملکرد بافت مرکزی شهر رشت اشاره نمود و بهره مندی از آداب، رسوم و فرهنگ در بافت های مرکزی شهر از جمله محله ساغریسازان را راهی برای نمایش این فرهنگ به کشور معرفی نمود. سپس،دکتر سید هاشم موسوی، رئیس پژوهشکده گیلان شناسی به بررسی مردم شناسی شهر رشت پرداخت و پیرامون مردم نگاری شهری مطالبی ارائه نمود. وی مردم شناسی را یک هنر و نوعی شیوه دیدن و اندیشیدن خواند و افزود: مردم نگاری توصیف فرهنگ است و ورود به جزئیات آن نیز حائز اهمیت است. دکتر موسوی شهر را برای مردم شناسان به مثابه آزمایشگاه دانست که بدون حضور آنها شهر راه به جایی نخواهد برد. در ادامه، دکتر نرجس محجوب، مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری رشت، با برشمردن ارکان شهر آرمانی، اذعان داشت: شهر را باید از زاویه نظام پیاده یا حرکت نگریست، در تصویری که ما از شهر داریم اولویت باید با پیاده باشد. مجید یوسفی، مورخ و روزنامه نگار، با اشاره به عبدالله شیرخانی و مدیریت وی برای اداره جامعه، زمان شهردار بودن اورا زمان اوج مدیریت شهر رشت خواند و شهر را نیازمند افراد مدبری دانست که بتوانند از عهده مدیریت آن برآیند. در پایان،دکتر رضا علیزاده، عضو هیات علمی پژوهشکده گیلان شناسی، با اشاره به موارد کاهش سطح کیفیت شهر رشت افزود: افزایش مهاجرت به شهر رشت، مشکل دفع زباله، عدم توزیع امکانات در محیط های مختلف شهر از جمله مهمترین دلایل سطح نازل کیفیت است؛ شهر در حرکت به سوی جاده آرمانی نیازمند ثبات مدیریتی است. این مراسم با پرسش و پاسخ حول موضوعات مطرح شده به پایان رسید.