بستن
FA EN AR RU FR CHI

گزارش نشست علمی نقش اسناد آرشیوی دربازنمایی نوین جنبش جنگل

گزارش نشست علمی نقش اسناد آرشیوی دربازنمایی نوین جنبش جنگل


گزارش نشست علمی نقش اسناد آرشیوی دربازنمایی نوین جنبش جنگل

نشست علمی "نقش اسناد آرشیوی در بازنمایی نوین جنبش جنگل " صبح روز یکشنبه ۱۰ دی ماه به همت پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان و با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان، سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری رشت و انجمن ایرانی تاریخ در تالار اجتماعات پژوهشکده برگزار گردید. در ابتدا دکتر اصغرنیا، رئیس مرکز بازشناسی نهضت جنگل به اهمیت شناخت میرزا و اهدافش برای دانشجویان غیر بومی اشاره کرد. دکتر عباس پناهی، عضو هیأت علمی پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان محور سخنرانی خود را موضوع تجزیه و تحلیل تاثیر اسناد جنبش جنگل و پژوهش های تاریخ معاصر قرار داد و با اشاره به اینکه اسناد آرشیوی نقش تعیین‌کننده در پژوهش‌های تاریخی در بازنمایی وقایع تاریخی دارند افزود: در رابطه با جنبش جنگل با چهار رویکرد مواجه هستیم؛ در رویکرد اول که می توان به آن عنوان بدبینانه داد، در کتاب‌های درسی جنگلی ها را گروهی استقلال‌طلب و اوباش می خواندند، در رویکرد دوم با شکل گیری جنبش چپ در ایران شخص میرزا و یاران جنگلی اش نقش کاریزما می یابند، در رویکرد سوم که رویکرد پژوهشی است در دهه هفتاد اندک اندک آثار پژوهشی با داده هایی از خاطرات یاران میرزا شکل گرفت و رویکرد چهارم رویکرد پژوهشی مبتنی بر اسناد است که دارای اهمیت و ارزش فراوان است. دکتر پناهی ضمن پرداختن به دستیابی دشوار پژوهشگران به اسناد و مدارک آرشیوی گفت: به دلیل وقوع جنبش جنگل در برهه خاص از تاریخ ایران و جهان همواره این جریان مورد توجه دولت های بسیار بوده است و اسناد بسیاری در کشورهای دیگر موجود است که از آن میان می‌توان به انگلستان، ترکیه، آلمان و فرانسه اشاره نمود. در ادامه دکتر قربانعلی کناررودی، عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه های ملی ایران پیرامون تجزیه و تحلیل سند شناسی جنبش جنگل گفت: اسناد با توجه به استفاده ای که در زمان از آنها می شود دارای دو ارزش اداری و تحقیقی هستند؛ تا زمانی که مطالب سند مربوط به مسائل روزمره و جاری است شخصی محسوب می شود و زمانی که ارزش روزمره خود را از دست بدهد از لحاظ پژوهشی ارزشمند خواهد شد. وی با بیان اینکه اسناد تاریخی مهمترین منابع مکتوب در پژوهش های تاریخی است شماری از آنها را تحت عنوان مکاتبات حکومتی، فرمانها، معاملات سیاسی، گزارش های اقتصادی، فرهنگی ،نظامی، اسناد قضایی و برنامه بیانیه‌ها و امثال آن نام برد. دکتر کنارودی ضمن اشاره به این مهم که تاکنون کارهای اسنادی جدید پیرامون افکار میرزا و نهضت جنگل انجام نشده است خاطرنشان کرد: پژوهشگر سند پژوه باید با موضوعات و دانش های مختلفی چون القاب شناسی، رجال شناسی، اقلیم شناسی و مردم شناسی و...آشنا باشد و این مستلزم حضور نیروهای تعلیم دیده و آشنا در قالب یک موسسه یا تیم است. وی با اشاره به اینکه اکثر اسناد مرکز اسناد و کتابخانه های ملی از نوع دیوان سالاری و اداری است اذعان داشت: باید منشأ و پراکندگی جغرافیایی اسناد مربوط به نهضت جنگل کاملا مشخص شود تا بتوان بر اساس آن به مسائل دیگر پی برد. در ادامه نشست علی امیری، سند پژوه مبنای سخنرانی خود را طبقه بندی موضوعی جنبش جنگل قرار داد و گفت : در سالهای گذشته پژوهشگران حوزه اسناد در قالب کتاب ها و مقاله های بسیاری پیرامون میراث مکتوب جنگل کار کردند اما موردی که کمتر به آن توجه شده است طبقه بندی موضوعی اسناد مزبور است. وی افزود: مکاتبات و مراسلات بدست آمده از آرشیوهای مختلف مربوط به قیام جنبش جنگل بدون توجه و در نظر گرفتن تنوع موضوع منتشر شده است. امیری با بیان اهمیت طبقه بندی اسناد جنگل براساس موضوع و هدف نگارش از مجموعه اسناد دولتی نظامی و غیرنظامی، مکاتبات شخصی بازیگران سیاسی آن دوران، مجموعه اسناد اخباری در راپورت های دولتی، بریده جراید دوره جنگل، مکاتبات کمیته اتحاد اسلام، مجموعه عکسهای تاریخی جنبش جنگل و خاطرات و یادداشت های پراکنده بازیگران جنبش جنگل نام برد. در انتها حاضران به طرح پرسشهای خود از سخنرانان پرداختند. این نشست با اهدای لوح تقدیر به سخنرانان پایان یافت. لازم به ذکر است در حاشیه برگزاری این نشست علمی، نمایشگاه اسناد آرشیوی نهضت جنگل، مأخذ شده از سازمان اسناد و کتابخانه ی ملی ایران پژوهشکده اسناد ملی، در محل پژوهشکده گیلان شناسی برپا شد.