بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

ابوطالب سلطانیان

change-logo

ابوطالب سلطانیان    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

نام : ابوطالب

نام خانوادگی : سلطانیان

 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مسایل عمومی ایران شناسی(1) 16204017 2 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/16 (16:00 - 18:00)
مسایل عمومی ایران شناسی (2) 16204022 2 1 چهارشنبه (15:00 - 16:30) 1401/03/30 (16:00 - 18:00)
کلیات تاریخ ایران دوره اسلامی 16204027 2 1 چهارشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/15 (10:30 - 12:30)
مسایل عمومی ایران شناسی(1) 16204017 2 1 چهارشنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/11 (16:00 - 18:00)
تاریخ معاصر ایران 16204029 2 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/23 (08:30 - 10:30)
جهان ایرانی و ایران کنونی 16204036 2 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/29 (08:30 - 10:30)
نمایش 6 نتیجه
از 1