بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

حسن کهنسال

change-logo

حسن کهنسال    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

-متولد سال 1343در شهر واجارگاه از توابع شهرستان رودسر-گیلان

-پایان تحصیلات متوسطه در سال 1361

-پایان تحصیلات دکتری در سال 1999/1378

-عضو هیات علمی در دانشگاه گیلان از مهر سال 1379

-مدیر گروه از بهمن سال 1386تا اسفند 1389

-نماینده تحصیلات تکمیلی گروه از مرداد سال 1388تا اسفند  1389

-پزوهشگر برگزیده دانشگاه در سال  1390

-دبیر علمی همایش های ملی اشکورشناسی ونقش گیلان در انقلاب مشروطه

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
باستان شناسی و بررسی متون کتیبه ها 16204033 0 1 دوشنبه (16:45 - 18:15) 1401/03/22 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی و دستاوردهای آن 16204014 0 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/18 (08:30 - 10:30)
تاریخ فرهنگ و میراث فرهنگی و تمدنی ایران 16204010 2 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/21 (16:00 - 18:00)
سمینار (هم اندیشی) 16204021 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1401/03/28 (10:30 - 12:30)
کلیات تاریخ ایران پیش از اسلام 16204020 2 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/23 (08:30 - 10:30)
تاریخ ایران 16204007 2 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) 1400/11/11 (08:30 - 10:30)
روش تحقیق 16204001 2 1 شنبه (13:15 - 14:45) 1400/11/09 (16:00 - 18:00)
کلیات تاریخ فرهنگ و تمدن ایران 16204028 0 1 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/22 (16:00 - 18:00)
مباحث ویژه 16204018 2 1 سه شنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی و بررسی متون کتیبه ها 16204033 0 1 شنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/24 (10:30 - 12:30)
باستان شناسی و دستاوردهای آن 16204014 0 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/26 (10:30 - 12:30)
تاریخ فرهنگ و میراث فرهنگی و تمدنی ایران 16204010 2 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/26 (08:30 - 10:30)
روش تحقیق 16204001 2 1 شنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/17 (10:30 - 12:30)
کلیات تاریخ ایران پیش از اسلام 16204020 2 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/25 (16:00 - 18:00)
نمایش 14 نتیجه
از 1