بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

مریم سادات فیاضی

change-logo

مریم سادات فیاضی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

نام: مریم سادات
نام خانوادگی: فیاضی
تاریخ تولد: 14/4/1354
محل تولد: مغان
وضعیت تاهل: متاهل
 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)