آزمایشات و تجهیزات

آزمایشات و تجهیزات

26 08 2017
کد خبر : 3988584
تعداد بازدید : 10

آزمایشگاه انسان­شناسی زیستی قادر است تا آزمایشاتی را حول محور ذیل برای محققان رشته­های پزشکی، علوم پایه و علوم انسانی (باستان شناسی، علوم اجتماعی) فراهم کند.

انسان­ شناسی رشد – Human Growth،

آنتروپومتری - Anthropometry،

دیرینه آسیب شناسی – Paleopathology ،

استخوان شناسی – Osteology،

انسان شناسی پزشکی قانونی – Medicolegal Anthopology،

انسان شناسی فیزیولوژی پزشکی – Mediphysiological Anthropology،

انسان شناسی دندان– ِDental Anthropology .

مطالعات منابع باستانی و استخوانی (Osteometery and Osteology)

  • استخراج و پاکسازی منابع استخوانی بدست آمده.
  • اندازه گیری کیفی و کمی استخوان­های مکشوفه.
  • تعیین سن، تشخیص جنسیت، بازسازی استخوانی، الگوه­های بیماری و دلایل مرگ افراد از روی استخوان­های باستانی و جدید.

 آزمایشات زیستی

آزمایشات غیر زیستی

نحوه ارسال نمونه

دسته بندی :
گزارشات تصویری