درباره گروه پژوهشی گیلان شناسی

تماس با ما

نشانی: رشت – تقاطع غیرهمسطح انتظام- بلوار شیون فومنی- ابتدای خ میرزاکوچک. کد پستی:  ۳۸۵۵۶ ۴۱۴۷۹

آموزش – دبیرخانه تلفکس: ۳۳۴۳۰۰۰۱- ۰۱۳