بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیریت پژوهشکده

دکتر سید هاشم موسوی ( دکترای مردم‎شناس از دانشگاه اکسان پرووانس فرانسه)

عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی

مسئول راه ‏اندازی پژوهشکده گیلانشناسی از سال ۱۳۹۳

رئیس پژوهشکده گیلان‏شناسی از سال ۱۳۹۶تا کنون

تلفن تماس ۳۳۴۳۰۰۰۱-۰۱۳