بستن
FA EN AR RU FR CHI

گزارش همایش فرگشت و نقش آن در گونه ها و نژادهای انسانی در دانشگاه گلستان

گزارش همایش فرگشت و نقش آن در گونه ها و نژادهای انسانی در دانشگاه گلستان

همایش فرگشت و نقش آن در گونه ها و نژادهای انسانی در دو روز با نگاه ویژه به روش های انسان شناسی زیستی در دانشگاه گلستان برگزار شد. در روز اول این همایش که 4 اردیبهشت ماه سال 97 بود، در راستای تکامل زیستی در جانداران، موضوعاتی در خصوص مفهوم و مفاهیم کلیدی تکامل و همچنین نظریه های تکاملی با نگاهی به اندیشمندان این گرایش از دیرباز تا زمان داروین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه مواردی چون مکانیزم های مختلف تکاملی و سازکارهای موجود در آن از جمله تاثیرات و تأمل گونه و طبیعت و نقش انتخاب طبیعی و ژنتیک در سطوح مختلف، در جهت شکل گیری انواع مختلف گونه زایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان با پرسش و پاسخ اساتید و دانشجویان حاضر در همایش پایان پذیرفت.

روز 5 اردیبهشت ماه 97 کارگاه مقایسه و تشخیص گونه های مختلف انسانی از کشف اولین فسیل انسانی در آفریقا تا انسان امروزی با بررسی تغییرات مورفولوژیک و آناتومیک گونه های میانی انسان، گذار و تبدیل این گونه ها به نوع انسان امروزی مورد مقایسه قرار گرفت. در این بخش از کارگاه عوامل متاثر در تغییر آناتومی گونه های اولیه انسان و روند شکل گیری صنعت ابزار سازی و فرهنگ مرتبط با هر گونه از گونه های انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش دوم کارگاهی، نحوه شکل گیری نژادهای مختلف انسان مدرن و تفاوت نژاد با قومیت و نیز برداشت نابجا از واژه نژاد در دنیای امروز، بررسی و همچنین اشاره شد که از دیدگاه انسان شناسی زیستی نگاه نژادی چگونه تعبیر و تنوع انسانی در سطوح مختلف در غالب یک گونه چه ارتباطی را از لحاظ ژنتیکی و محیطی دارند. در خاتمه هر دو کارگاه با پرسش و پاسخ اساتید محترم و دانشجویان عزیز پایان پذیرفت.