پروژه­ های در حال انجام

لیست پروژه های در حال انجام

26 08 2017
کد خبر : 3988524
تعداد بازدید : 64

پروژه­ های در حال انجام

در سال 1395 تعداد بیست و دو اسکلت انسانی که توسط هیات باستان­ شناسیِ سازمان میراث فرهنگی استان گیلان به مدیریت باستان ­شناسِ سایت، دکتر ولی جهانی - در قبرستانی واقع در منطقه لیارسنگ­بن املش کشف شده بود، برای مطالعات بیولوژیک با همکاری دکتر محمد رضا اقدامی انسان­ شناس زیستی اعزامی پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه  گیلان، خارج و به آزمایشگاه انسان شناسی پژوهشکده منتقل گردید. ازجمله موارد مطالعاتی انجام شده و یا در حال انجام، بر روی استخوان های حاضر می توان به:

پاکسازی و بازسازی استخوان­ها به روش علمی،

آزمایشات متریک و نانمتریک استخوان­های انسانی مکشوفه،

تشخیص سنِ هنگام مرگ و جنسیت،

تشخیص بیماری و دلایل مرگ،

زمینه ­یابی وجود بیماری در منطقه،

عوامل موثر در تغذیه اسکلت­های کشف شده

اشاره نمود. و در نهایت بررسی­های مولکولی با استخراج aDNA از این استخوانها اشاره نمود. پروژه فوق همچنان در حال انجام بوده و سعی بر آن است تا نتایج حاصله از تحقیقات انجام شده از طریق تارنمای آزمایشگاه انسان شناسی پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان اعلام ­شود.

دسته بندی :
گزارشات تصویری