بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

 
روشن بابایی همتی

روشن بابایی همتی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

عباس پناهی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

ابوطالب سلطانیان 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

مریم سادات فیاضی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

حسن کهنسال 

استادیار
پست الکترونیکی: 
انوش مرادی

انوش مرادی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدمجتبی میرمیران 

استادیار
پست الکترونیکی: 
جواد نظری مقدم

جواد نظری مقدم 

استادیار
پست الکترونیکی: 
نمایش 10 نتیجه
از 1